Overgang til zinkfri fodring blev et nemt skifte for Søren

Er det tid til at lægge zinken på hylden?

Det har været ganske almindeligt at anvende medicinsk zink i foderet til fravænning af smågrise. Det mindsker risikoen for diarré og øger dermed tilvæksten. Med et snarligt gældende lovkrav om zinkfri fodring af grise er det tid til at lægge zinken på hylden, men for Søren er det ikke noget problem. Med få ændringer fodrer han nu zinkfrit med samme gode effekt.

Helhedsorienteret forberedelse

”Vi havde gjort tilløb til zinkfri fodring længe. Med et lovkrav på vej kunne vi lige så godt begynde at gøre klar. Nu har vi efterhånden kørt med zinkfri fodring i vores grisestalde i to måneder,” fortæller Søren Gjøl Jensen, der nu som 3. generation ejer familievirksomheden med produktion af slagtesvin i Lemvig. Han overtog det fra sin far for to år siden, men de sidste 12 år har han været ansvarlig for den daglige drift af landbrugsvirksomheden, der råder over 335 HA og 370 årssøer.

Som forberedelse til at gå zinkfri kiggede Søren alle metoder og miljøet i staldene igennem: ”Siden efteråret har vi lavet forskellige tiltag, der skulle sikre os den bedste overgang til zinkfri fodring. Vi var særligt opmærksomme på hygiejne i fare- og klimastald og begyndte med hyppigere fodringer i farestalden,” forklarer han. Sammen med implementeringen af Nutrax’ TopMeal 500 viste det sig at være alt, der skulle til.

Nutrax er en fast del af fodringen

Han har brugt produkter fra Nutrax i seks år, og om årsagen til skiftet siger han: ”Det var i første omgang prisen og proteinindholdet, der tiltrak mig ved produkterne fra Nutrax. De har et lavere proteinindhold, hvilket giver mindre risiko for diarré og derfor også et lavere medicinforbrug,” fortæller Søren og uddyber herefter, at en konsekvens ved mindre protein kan være mindre vækst, men nu hvor han er skiftet til zinkfri fodring og stadig bruger Nutrax, oplever han faktisk en større ædelyst blandt grisene den første uge i klimastalden.

Hos Søren er foderet hjemmeblandet, og som en fast del af foderet er produkterne TopWean, TopMeal 500 og Nutrastart 150.

”TopWean er færdigfoder, der bruges i farestalden og til fravænning, som hos os først er efter 24 dage,” forklarer Søren og fortsætter ”TopMeal 500 er et koncentrat, der gives fra fravænning og til ca. 14 dage efter, herefter foretager vi en glidende overgang på ca. fem dage til koncentratet Nutrastart 150, der anvendes, til grisen vejer 9-15 kg.”

Grisefodring uden zink

Søren havde hørt mange skrækhistorier om skiftet til zinkfri: ”Vi har alle sammen frygtet, at 10 procent af grisene ville dø, så vi var virkelig nervøse den første uge, vi kørte med ændringerne.”

Det viste sig dog, at der ikke var grund til bekymring, for nu, efter to måneder med zinkfri fodring, er griseproduktionen lige så velfungerende som før – med uændret medicinforbrug og dødelighed. Og med grisenes trivsel er Søren også tilfreds: ”Jeg ved ikke, om det skyldes vores tiltag i farestaldene eller ændringen i foderblandingerne, men vi ser en trivsel hos grisene, der er på niveau – hvis ikke over – med det, vi så før.”

Vil du også have øget din egenfravænning?

Kontakt os på telefon 86 93 69 11

NUTRAX

Vækst skaber vi sammen

- siden 1981